2000 Phoenix Bass Fishing League SANTEE COOPER - Major League Fishing
Cook wins on Lake Santee Cooper with whopping 31-pound catch 21y • MLF • Phoenix Bass Fishing League