2003 Phoenix Bass Fishing League Santee Cooper - Major League Fishing
2003 05 10 santee cooper 18y • MLF • Phoenix Bass Fishing League