2006 Phoenix Bass Fishing League Santee Cooper - Major League Fishing
2006 02 25 santee cooper 15y • MLF • Phoenix Bass Fishing League