Lake Toho - Weigh-in Day 3 (2/6/21) - Major League Fishing