2023 Phoenix Bass Fishing League High Rock Lake - Major League Fishing
Salisbury’s Bell notches sixth career win at Phoenix Bass Fishing League event at High Rock Lake 11m • MLF • Press Releases
2023 Phoenix Bass Fishing League – High Rock Lake weigh-in (6/17/2023) 11m • Phoenix Bass Fishing League