2023 Abu Garcia College Fishing Lake Champlain - Major League Fishing
King University wins Abu Garcia College Fishing Tournament on Lake Champlain 8m • MLF • Abu Garcia College Fishing
Abu Garcia College Fishing – Lake Champlain weigh-in (6/25/2023) 8m • Abu Garcia College Fishing