2013 Phoenix Bass Fishing League Kentucky Lake - Major League Fishing
2013 BFL Kentucky Lake Oct 10 – 12 Weigh-in – Part 2 7y • Phoenix Bass Fishing League
2013 BFL Kentucky Lake Oct 10 – 12 Weigh-in – Part 5 7y • Phoenix Bass Fishing League
2013 BFL Kentucky Lake Oct 10 – 12 Weigh-in – Part 3 7y • Phoenix Bass Fishing League
2013 10 10 kentucky lake 7y • MLF • Phoenix Bass Fishing League
Corn wins BFL Regional Championship on Kentucky Lake 7y • MLF • Phoenix Bass Fishing League