2020 Phoenix Bass Fishing League Eufaula - Major League Fishing
2020 09 12 eufaula 5m • MLF • Phoenix Bass Fishing League
2020 BFL Eufaula Sep 13 – 14 Weigh-in 5m • Phoenix Bass Fishing League
2020 BFL Eufaula Sep 12 – 13 Weigh-in 5m • Phoenix Bass Fishing League
Smith Scores Close to Home 5m • MLF • Phoenix Bass Fishing League