Watch - Major League Fishing
Phoenix Bass Fishing League
Phoenix Bass Fishing League Lake Champlain – Weigh-in (8/6/2022)
Phoenix Bass Fishing League Ohio River-Rocky Point – Weigh-in (8/6/2022)
Phoenix Bass Fishing League Rend Lake – Weigh-in (7/16/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake Monroe – Weigh-in (7/16/2022)
Phoenix Bass Fishing League James River – Weigh-in (7/16/2022)
Phoenix Bass Fishing League Ohio River – Weigh-in (7/23/2022)
Phoenix Bass Fishing League St. Lawrence River – Weigh-in (7/9/2022)
Phoenix Bass Fishing League Kentucky-Barkley Lake – Weigh-in (7/9/2022)
Phoenix Bass Fishing League Fort Gibson Lake – Weigh-in (7/9/2022)
Phoenix Bass Fishing League Barren River – Weigh-in (6/25/2022)
Phoenix Bass Fishing League High Rock Lake – Weigh-in (6/25/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake St. Clair – Weigh-in (6/25/2022)
Phoenix Bass Fishing League Ohio River-Tanners Creek – Weigh-in (6/25/2022)
Phoenix Bass Fishing League Potomac River – Weigh-in (6/11/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake Truman – Weigh-in (6/18/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake Shelbyville – Weigh-in (6/18/2022)
Phoenix Bass Fishing League Old Hickory Lake – Weigh-in (6/18/2022)
Phoenix Bass Fishing League Clarks Hill Lake – Weigh-in (6/18/2022)
Phoenix Bass Fishing League Wolf River Chain of Lakes – Weigh-in (6/18/2022)
Phoenix Bass Fishing League Neely Henry Lake – Weigh-in (6/11/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake Eufaula – Weigh-in (6/11/2022)
Phoenix Bass Fishing League Kentucky-Barkley Lake – Weigh-in (6/11/2022)
Phoenix Bass Fishing League Cherokee Lake – Weigh-in (5/22/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake Dardanelle – Weigh-in (5/21/2022)
Watch Live Now!