Watch - Major League Fishing
Phoenix Bass Fishing League
Phoenix Bass Fishing League on Lake Chickamauga – Weigh-in (1/30/2022)
Phoenix Bass Fishing League Cowboy Division – Lake Sam Rayburn – Weigh-in (1/8/2022)
Phoenix Bass Fishing League Wild Card – Fort Loudoun-Tellico Lake – Day 2 Weigh-in (11/6/2021)
Phoenix Bass Fishing League Wild Card – Fort Loudoun-Tellico Lake – Day 1 Weigh-in (11/5/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Lake Ouachita – Day 3 Weigh-in (10/23/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Lake Ouachita – Day 2 Weigh-in (10/22/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Lake Ouachita – Day 1 Weigh-in (10/21/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – St. Johns River – Day 3 Weigh-in (10/23/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – St. Johns River – Day 2 Weigh-in (10/22/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – St. Johns River – Day 1 Weigh-in (10/21/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Potomac River – Day 3 Weigh-in (10/16/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Potomac River – Day 2 Weigh-in (10/15/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Potomac River – Day 1 Weigh-in (10/14/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Lake Murray – Day 3 Weigh-in (10/16/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Lake Murray – Day 2 Weigh-in (10/15/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Lake Murray – Day 1 Weigh-in (10/14/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Norfork Lake – Day 3 Weigh-in (10/9/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Norfork Lake – Day 2 Weigh-in (10/8/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Norfork Lake – Day 1 Weigh-in (10/7/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Wheeler Lake – Day 3 Weigh-in (10/9/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Wheeler Lake – Day 2 Weigh-in (10/8/2021)
Phoenix Bass Fishing League Regional – Wheeler Lake – Day 1 Weigh-in (10/7/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Watts Bar – Day 2 Weigh-in (10/3/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Watts Bar – Day 1 Weigh-in (10/2/2021)