Watch - Major League Fishing
Phoenix Bass Fishing League
Phoenix Bass Fishing League – Kerr Lake – Weigh-in (5/9/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lake Cumberland – Weigh-in (5/8/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lake Chickamauga – Weigh-in (5/8/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Patoka Lake – Weigh-in (5/8/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Kerr Lake – Weigh-in (5/2/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Kentucky-Barkley Lake – Weigh-in (5/1/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Douglas Lake – Weigh-in (5/1/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lake Hartwell – Weigh-in (5/1/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Wheeler Lake – Weigh-in (4/24/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Greers Ferry – Weigh-in (4/24/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Smith Mountain Lake – Weigh-in (4/24/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Mississippi River La Crosse – Weigh-in (4/17/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Rough River – Weigh-in (4/17/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Grenada Lake – Weigh-in (4/17/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Chesapeake Bay – Weigh-in (4/17/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lake Sinclair – Weigh-in (4/10/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lake of the Pines – Weigh-in (4/10/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Dale Hollow Lake – Weigh-in (4/10/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lake Okeechobee – Weigh-in (4/10/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Kentucky-Barkley Lake – Weigh-in (3/27/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Pickwick Lake – Weigh-in (3/27/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Kerr Lake – Weigh-in (3/27/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Santee Cooper – Weigh-in (3/27/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Columbus Pool – Weigh-in (3/27/2021)