Watch - Major League Fishing
Phoenix Bass Fishing League
Phoenix Bass Fishing League Kentucky/Barkley Lake Day 1 – Weigh-in (9/10/2022)
Phoenix Bass Fishing League Kentucky/Barkley Lake Day 2 – Weigh-in (9/11/2022)
Phoenix Bass Fishing League Watts Bar Lake Day 2 – Weigh-in (9/11/2022)
Phoenix Bass Fishing League Mosquito Lake Day 2 – Weigh-in (9/11/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake Hartwell Day 2 – Weigh-in (9/11/2022)
Phoenix Bass Fishing League Watts Bar Lake Day 1 – Weigh-in (9/10/2022)
Phoenix Bass Fishing League Mosquito Lake Day 1 – Weigh-in (9/10/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake Hartwell Day 1 – Weigh-in (9/10/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake St. Clair – Weigh-in (7/16/2022)
Phoenix Bass Fishing League Sam Rayburn Day 2 – Weigh-in (8/28/2022)
Phoenix Bass Fishing League Sam Rayburn Day 1 – Weigh-in (8/27/2022)
Phoenix Bass Fishing League Detroit River – Weigh-in (8/28/2022)
Phoenix Bass Fishing League Detroit River – Weigh-in (8/27/2022)
Phoenix Bass Fishing League Ohio River-Tanners Creek Day 2 – Weigh-in (8/28/2022)
Phoenix Bass Fishing League Ohio River-Tanners Creek Day 1 – Weigh-in (8/27/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake Lanier Day 2 – Weigh-in (8/28/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake Lanier Day 1 – Weigh-in (8/27/2022)
Phoenix Bass Fishing League Cayuga Lake Day 2 – Weigh-in (8/28/2022)
Phoenix Bass Fishing League Cayuga Lake Day 1 – Weigh-in (8/27/2022)
Phoenix Bass Fishing League Ohio River at Paducah – Weigh-in (8/20/2022)
Phoenix Bass Fishing League Ohio River at Tanners Creek – Weigh-in (8/13/2022)
Phoenix Bass Fishing League Mississippi River at Prairie du Chien – Weigh-in (8/13/2022)
Phoenix Bass Fishing League Lake Champlain – Weigh-in (8/6/2022)
Phoenix Bass Fishing League Ohio River-Rocky Point – Weigh-in (8/6/2022)