2006 Phoenix Bass Fishing League Kentucky Lake - Major League Fishing
Shaffer wins Wal-Mart Bass Fishing League Regional on Kentucky Lake 15y • MLF • Archives
2006 10 19 kentucky lake 15y • MLF • Archives