2006 Phoenix Bass Fishing League Kentucky Lake - Major League Fishing
Shaffer wins Wal-Mart Bass Fishing League Regional on Kentucky Lake 14y • MLF • Phoenix Bass Fishing League
2006 10 19 kentucky lake 14y • MLF • Phoenix Bass Fishing League